Våra Tjänster - Översättning

 

Huvudsakliga ämnesområden:

 • Maskinbyggnad
 • Rullningslagerteknik
 • Stålindustri
 • Processindustri
 • Papper och massa
 • Energiproduktion
 • Kärnkraft och kärnavfall
 • Energitransmission
 • Styr- och reglersystem
 • Motorer och drivsystem
 • Fordon
 • Elektronik
 • Maskin- och programvara

 

Översättning från:

 • Engelska
 • Tyska
 • Italienska
 • Norska
 • Danska

 

Översättning till:

 • Svenska

 

Övriga Tjänster

 

 • Föredrag om språk och översättning
 • Undervisning (översättningsteknik och CAT-verktyg)
 • Layoutarbete
 • Loggor och grafiska profiler
 • Redigering
 • Språkgranskning
 • Journalistik, skribentuppdrag